De Stichting heeft ten doel
Het algemeen belang te dienen en wel door het leveren van een bijdrage aan:
  Het financieren van hulp- en ontwikkelingsprojecten, zowel in het algemeen als voor wat
betreft individuele gevallen;
∑   Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de minstbedeelde bevolkingsgroepen;
∑   De leniging van geestelijke en materiele nood;
∑   Het leveren van bijdragen tot het oplossen van de problemen met betrekking tot het leefmilieu
en het menselijk welzijn in onze samenleving;
∑   En voorts al hetgeen met ťťn en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.


BELEIDSPLAN

Algemeen
De Stichting beoogt geen winstoogmerk en tracht zoveel mogelijk de controle van de projecten daar
neer te leggen waar de gelden ook besteed worden. In de praktijk betekent dat het merendeel van de
projecten uitgevoerd worden in landen waarmee met directies van bedrijven afgesproken wordt dat zij
toezien op een goede en gewenste uitvoering. Op deze wijze weten we dat de gelden goed terecht
komen en er niets aan de beroemde strijkstok blijft hangen.

Doelgroep
De doelgroepen zijn duidelijk omschreven in de statuten waarbij we in de praktijk graag een
zwaartepunt leggen bij kinderen die hierdoor een betere toekomst kunnen krijgen. Tot op heden
wordt veel aandacht en geld besteed aan kinderen uit de sloppenwijken van Surabaya waarbij gezorgd
wordt voor schoolgelden en een aantal maaltijden per week.

Ook besteden we ruim aandacht aan mogelijke operaties voor kinderen met een hazenlip in IndonesiŽ.
Vaak worden deze kinderen uit schaamte buiten de maatschappij gehouden. Na de nodige operaties
kunnen deze kinderen beginnen met het opbouwen van hun leven in de maatschappij.

Tevens ondersteunen we een Lepradorp in IndonesiŽ.

In het Intro is al aangegeven welke projecten er in het verleden al gedaan zijn.

NB
In veel gevallen werken we samen met lokale instanties waarvan we weten dat ook daar alle
beschikbare gelden van onze Stichting en de buitenlandse Stichting volledig ten goede komen aan hen
waarvoor het bedoeld is.

Daar waar we kunnen besteden we tijd en geld aan doelen in Nederland. Dat kan op structurele wijze
geschieden door het ondersteunen van een plaatselijke voedselbank maar het kan ook zijn dat we een
eenmalige gift geven voor minder valide kinderen die mede met onze hulp een dag uit kunnen gaan.