Naam van de Instelling
Stichting de Heer-Rozendaal

RSIN/Fiscaalnummer
De Stichting staat geregistreerd onder nummer 812770626

Contactgegevens
De Stichting is gevestigd aan De Beukenlaan 6, 8181 NR Heerde en is ingeschreven in de Kamer van
Koophandel Oost Nederland onder dossiernummer 41041132.
De Stichting is middels emailadres mail@stichtingdeheer-rozendaal.nl bereikbaar.

Samenstelling bestuur
·   Het bestuur bestaat uit tenminste 3 leden en kiest uit haar midden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester.
·   De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
·   Tenminste één van de bestuursleden dient ofwel één van de oprichters te zijn dan wel een
rechtstreekse afstammeling van één van de oprichters te zijn.

Namen van de Bestuurders
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
·   De heer H. Bonga  -  Voorzitter
·   Mevrouw G. de Heer-Rozendaal  -  Secretaris
·   De heer J.D. Schoneveld  -  Penningmeester
·   Mevrouw A. de Heer  -  Lid
·   Mevrouw L.G.G. de Heer  -  Lid
·   Mevrouw S. Kho-Pangkey  -  Adviseur

Beloningsbeleid
·   De bestuursleden ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden.
·   Indien een bestuurder een vergoeding wenst voor gemaakte kosten mogen deze vergoed
worden MITS deze niet bovenmatig zijn.
NB:   Vanaf de oprichting van de Stichting is hier nog nooit een beroep op gedaan.


   Als u ons wilt steunen met een gift dan kunt u dit overmaken naar rekening NL 82 KNAB 0726 4727 51.