Op 25 oktober 1991 is de stichting opgericht door de heer De Heer en zijn echtgenote. 
De Heer was algemeen directeur en ťťn van de oprichters van Holland Colours. Daar waar de Holland Colours Groep vestigingen had in de wereld was en is het de bedoeling dat hulp en ontwikkelingsprojecten uitgevoerd worden en wel onder het toeziend oog van de lokale managers van de Holland Colours Groep.

De oprichter verschafte het startvermogen van 250.000 gulden (thans circa Ä 113.500). Hiermee werd een belang verworven in de Beheersmaatschappij ís Heerenhove - Heerde BV, die een belangrijk aandeelhouder is in Holland Colours NV via de holding Holland Pigments BV. Een primair dividend werd vastgesteld op acht procent. Tevens werd van de toekomstige overwinst van Ďs Heerenhove vijftig procent aan de stichting toegekend onder condities zoals in de statuten van ís Heerenhove zijn vastgelegd.

Door de jaren heen zijn vele projecten gesteund in diverse landen waarbij de grootste bijdrage is geleverd aan projecten in IndonesiŽ. Schoolgeld, sanitaire voorzieningen op scholen en schoollunches zijn vaste jaarlijkse onderwerpen voor steun geworden. Maar ook de watervoorziening, een lepradorp en financiŽle steun voor het opereren van hazenlippen maken deel uit van het programma.

Samen met derden werd een huizenbouw programma gestart voor medewerkers van een ziekenhuis in Surabaja. Het verplegend personeel en bijvoorbeeld schoonmakers kregen de mogelijkheid huisjes te kopen met een renteloze lening af te lossen in tien jaar.
Na een eerste bijdrage van circa Ä 500.000, bijeen gebracht in IndonesiŽ en Nederland, is er een sneeuwbal effect ontstaan door de terugbetalingen en konden tot nu toe circa twee honderd huisjes gerealiseerd worden. Er is al een grote groep trotse huiseigenaren in Surabaya.

Naast IndonesiŽ werden ook in Nederland, Hongarije en Mexico projecten gefinancierd.

Hulp bieden tegen nul kosten is door de jaren heen het devies van de stichting gebleven. Tien tot twintig duizend euro per jaar aan donaties voor lopende projecten zijn beschikbaar. Door toename van het vermogen kunnen ook grotere projecten gefinancierd worden onder het voorbehoud dat controle aanwezig is en dan bij voorkeur samen met andere instellingen.